DalPortaL.net - сайт за кучета от порода далматин

Home arrow Library arrow Dalmatians around the world arrow Развъдник Olbero

Развъдник Olbero

E-mail
Оценка: / 12
PoorBest 
Publicist Angel Neychev   
Friday, 29 September 2006
Няма налични преводи

С тази статия ние започваме нова рубрика, посветена на известни задгранични развъдници, богати със своите традиции и оказали голямо влияние на породата в Европа и в света. В статиите, посветени на далматините в различни страни, тези развъдници вече непряко са споменавани. Но, в рамките на статията, посветена на цялата страна не е възможно да се разкаже много за отделно взет развъдчик, неговата работа, родословията и за многото заслужили кучета.

Сред развъдниците, чието име е известно на всеки, който така или иначе е свързан с далматините, може да се посочи английския развъдник Olbero, принадлежащ на съпрузите Питър и Джин Ренс. Преди няколко години, Джин почива, а Питър, оженил се повторно, продължава линията на развъждане на Olbero.

С какво са известни кучетата Olbero? Преди всичко, съм длъжна да кажа, че този развъдник съвсем не е голям и никога не е произвеждал голямо количество кучила. Още повече, че кучетата са били от такова качество, че се импортираха в другите европейски страни и с тях са започвали да строят своето развъждане нови развъдчици. Не всички кучета, имащи думичката Olbero в своето име са се родили непосредствено в развъдника. В Англия е прието да се добавя названието на един или друг развъдник към името на кучето, ако да кажем в развъдника се е родил неговия баща, или то идва в развъдника за развъждане и в други подобни случаи. С това право се ползуват не всички развъдчици, но това е една много разпространена традиция и в частност - за кучетата Olbero. Как да се различат тези кучета? Общото правило е такова: названието на развъдника винаги се пише пред името. Тоест - ако кучето има име например Olbero Osario, то то е родено в развъдник Olbero. Ако името е Tantivvey Target of Olbero, това означава, че кучето е родено в развъдник Tantivvey, но по някаква причина развъдчиците или неговите собственици са искали то да има отношение към развъдник Olbero и това са го отразили в името. При това има и изключения и даже, ако в началото на името присъствува названието на развъдника, това не означава автоматично, че именно в него е родено кучето.

Разбира се, за това, че в името на кучето може да присъствува названието на развъдника, трябва преди всичко да има съгласие на всички заинтересовани страни. През миналата година, аз бях свидетел на това как Рита Стоукс, развъдчик на известния английски развъдник «Elaridge», получи пристъп на ярост, когато прочете в каталога на изложбата име на куче, родено в Италия и имащо в името си думата «Elaridge». Преглеждайки какво за куче е, аз отбелязах, че майка й е родена непосредствено в Англия, в нейния развъдник. Рита възрази, че това няма никакво значение и тя не желае всеки, който не го мързи, да използува името на развъдника й в кучилата си, даже ако майката на кученцата е родена в «Elaridge».

Това е въпрос на етика и разбира се развъдчиците трябва преди всичко да се погрижат за това, че да направят известно и уважавано своето си име, а да не използуват чуждо, за да привличат внимание върху кучетата си. Защо така подробно се спрях над това? Защото много известни Olbero–кучета, оказали огромно влияние на нашата порода, макар и да продължават линията на развъждане на този развъдник, имат други развъдчици, които по право се гордеят със своите постижения.

Да се върнем към историята на развъдник Olbero. През 1959 година, Джин и Питър Ренс решават, че далматинът - това е идеалната порода за съпровождане на коне и са закупили своята първа кучка Tessa of the Chaise, дъщеря на известния по това време шампион Tompkins of the Towpath. В първото кучило на тази кучка се ражда Odette of Olbero, още нямаща, както Вие можете да забележите, официално име на развъдника. След това в следващото кучило от Fanhill Filip се ражда известния шампион Olbero O’Keefe. Интересното тук е, че още в самото начало на развъждането, Olbero са тръгнали на достатъчно тесен инбридинг II-II.

 

Olbero O’Keefe, род. 17.04.1964

Fanhill Filip

CH Tompkins of the Towpath

CH Fanhill Fleur of Quinswood

Tessa of the Chaise

CH Tompkins of the Towpath

Hazelbeech Melody

 

Както и да е, този инбридинг се оправдава и Olbero O’Keefe е използуван в развъждането на различни развъдници и дава няколко известни потомци. При следващо кучило, Питър и Джин Ренс решават да повторят тази удачна комбинация и са кръстосали с Fanhill Filip дъщерята на Tessa – Odette of Olbero. Резултатът също не е бил лош и в това кучило се ражда известния шампион Olbero O’Rourke.

След този успех, в развъдника оставят дъщерята на Olbero O’Keefe - Olbero Orabella. Тази кучка е родена в неродствена връзка и независимо от името си, се е родила не в Olbero, а при частните, никому неизвестни развъдчици по фамилия Сантер.

 

Olbero Orabella, род. 15.07.1966

Ch Olbero O’Keefe

Fanhill Filip

CH Tompkins of the Towpath

CH Fanhill Fleur of Quinswood

Tessa of the Chaise

CH Tompkins of the Towpath

Hazelbeech Melody

Tesette of Camelot

Meritew Maestro

CH Meritew Micheal

Rosy Legend

Broxtove Fanfare

Yaxham Lavahing Cavalier

Arabella

 

Olbero Orabella се е оказала много добра производителка и в едно нейно кучило са се родили трима такива известни шампиони като Olbero Over the Rainbow, Olbero Over the Moon и шампионът на Швеция Olbero Over the Seas. Бяло–черната кучка от това кучило Olbero Over the Rainbow, остава в питомника, много и успешно е показвана на изложби, притежавала е 18 титли СС.

Можем да допълним, че през това време в Англия е имало всичко на всичко 20 изложби, където далматинът може да получи СС, конкуренцията е голяма, а желаещите да получат заветната титла са много. Така, че да получиш 18 СС в Англия е било по-сложно, отколкото да победиш в 18 монопородни изложби в Русия.

Olbero Over the Rainbow са заплождана няколко пъти. Първия път, с Шампиона на Швеция Ilberta’s Kij of Olbero. Този мъжкар, въпреки името си, не е имал нищо общо с далматините Olbero, а е произлизал от шведски кучета. В това кучило се ражда бяло-кафевия Olbero Olofsson, баща на цяла плеяда прекраски кучета, такива като CH Hartspring Hillbilly, СН Paddy Dalmatho from Olbero, Natasha of Moreton и други.

 

Olbero Olofsson

CH Ilberta’s Kij of Olbero

CH Dallas Hippique

CH Kief

CH Dallas Donna Rae

CH Jessica

Lovelooks Hassan

Ebon

CH Olbero Over the Rainbow

CH Wagonette Piber Royal Lancer

Brougham Banker

Alandors Silver Gem

Olbero Orabella

Olbero O’Keefe

Tesette of Camelot

 

Следващия път, Olbero Over the Rainbow е заплодена с CH Tantivvey Target of Olbero. В това кучило е и известния шампион Olbero Organised Confusion.

Този мъжкар е бил много успешен производител и баща на много известни кучета. Неговия син Olbero Orange Prince е взет в Холандия в развъдник Van Huis Dalmatho и широко е използван за развъждане в Европа. Другия му син Olbero Onsdag Pojke – става производител в норвежкия развъдник Spotnik, Olbero Onsdag Ljus, живял е в известния английски развъдник Cocheperro. Olbero Onsdag Moln, взета в развъдник «Theakston», става майка на легендарния мъжки Ch Theakston Tamerlan.

 

Olbero Onsdag Pojke, Onsdag Ljus

CH Olbero Organized Confusion

CH Tantivvey Target of Olbero

Fanhill Fred

Olbero Oldgold of Tantivvey

CH Olbero Over the Rainbow

CH Wagonette Piber Royal Lancer

CH Olbero Orabella

Olbero Onsdag

CH Ilberta’s Kij of Olbero

CH Dallas Hippique

CH Jessica

Olbero Opalfruit

CH Olbero O’Keefe

Tesette of Camelot

 

Известен производител Olbero, става бяло-кафевия Ormolu of Olbero, син на Tantivvey Target of Olbero. Той става баща на няколко шампиона на Холандия от развъдниците Starlong и Van Huis Dalmatho.

Сестра му, Organdie of Olbero, за съжаление не е излагана по изложби, също дава плеяда известни шампиони. От нея е и най-добрата, по мнение на Питър Ренс кучка от Olbero – Olbero Organdie Collar.

 

Olbero Organdie Collar, рожд. 12.12.1982

CH Wardell Whatsizname

CH Lizadal Lancers Lad

CH Wagonette Piper Royal Lancer

Tovilstone Turkish Delight

Gaypals Miss Milly

Gaypals Fair Package

Gaypals Pajonic Patchy

Organdie of Olbero

CH Tantivvey Target of Olbero

Fanhill Fred

Olbero Oldgold of Tantivvey

Natasha of Moreton

Olbero Olofsson

Perdita of Moreton

 

Тази кучка е била заплодена с CН Elaridge Endeavour и от нея се раждат известните шампиони Olbero Osario, живеещ в английския развъдник «Riverdore» и Olbero Ozonelayer, в холандския развъдник Dalbury’s Clan. Olbero Ozonelayer е заплождал много в Холандия и други страни, сред потомците му има и кучета живеещи в Русия: Keen Keemun of Dalbury’s Clan – негов внук.

Сред потомците на Olbero Osario, 7 са шампиони на различни страни, сред тях Cocheperro Oreblo of Olbero, живеещ в Холандия, шампионът на Норвегия Cocheperro Out of the World, шампионката на Италия Elaridge Fair Lady. От неговите английски потомци – бяло-черната кучка Olbero Riverdore Just a Dream, е оставена в развъдник Olbero. Честно казано, тя е родена в Riverdore, но в това куче са концентрирани толкова известни кучета Olbero, че не е било удивително желанието на Питър и Джинс Ренс да оставят това куче за по нататъшно развъждане.

 

Olbero Riverdore Just a Dream, род. 28.10.1993

CH Olbero Osario

СН Elaridge Endeavour

CH Golden Boy of Trumpeters

Sernland Danielle

Olbero Organdiecollar

CH Wardell Whatsizname

Organdie of Olbero

Olbero Orangedream

CH Olbero Organized Confusion

CH Tantivvey Target of Olbero

CH Olbero Over the Rainbow

Olbero Otherdream

CH Tantivvey Tawny Owl of Olbero

Olbero Organdiecollar

 

Сред кучетата от последното десетилетие, носещи името Olbero е легендарната шампионка Olympic Star of Olbero. 

Възвръщайки се към темата за развъдчиците, това куче е било получено от Пат Стентън, на която са принадлежали както самата Olympic Star, така и майка й. А вече, кученцата от Olympic Star са получили името на развъдника Salsusa, много известен сега в Англия и зад пределите й.

Формално, Olympic Star of Olbero, която е двукратна победителка на изложбата CRUFT и далматин за 1992 година на Англия, няма отношение към развъдник Olbero. Но достатъчно е да се погледне родословието й, за да се разбере, че фактически това не е така. Това куче е плод на тясното сътрудничество на Olbero и Tantivvey, и е получена в резултат на лайнбридинг на известните кучета, които вие можете да видите при прародителите й.

 

Olympic Star of Olbero, род. 6.12.1987

СН Tantivvey Tawny Owl of Olbero

СН Hartspring Hillbilly

Olbero Olofsson

Moortraker Maid Maria

Tantivvey Thelma

Fanhill Fred

Olbero Oldgold of Tantivvey

Olbero Once While We May

CH Tantivvey Target of Olbero

Fanhill Fred

Olbero Oldgold of Tantivvey

Olbero October Story

Olbero Olofsson

Olbero Onceupontime

 

Не мога да не спомена още няколко кучета, не родени в развъдника, но като правило причислявани към кучетата на Olbero: Tanvivvey Tawny Owl of Olbero е станал баща на такива известни кучета като Olbero Otherdream, живуща в Холандия, Olbero Olympic Torch, Olympic Star of Olbero, Sernland Snowy Owl of Olbero.

Неговия син CH Beaumore Night Owl of Olbero – и баща на шампиона на Cruft Theakston Tamerlan, двамата са живяли в английския развъдник Theakston. CH Knight of Gold at Theakston и CH Gem’s Delight of Theakston, които стават основа за развъждането на шведския развъдник T-Cart, а така и шампионите от английските развъдници Elaridge, Duxfordham и други.

Какво става сега в питомник Olbero? В него живеят няколко кучета на различна възраст. На година, Бренда и Питър Ренс получават не повече от 1-2 кучила. Те по старому продължават линията на развъждане на своя развъдник, предпочитайки лайнбридинга. Кучетата, както и преди, се отличават със своята чистота, правилност на оцветяването и може без каталог да ги познаем в произволен ринг. Сред кучките, използвани за развъждане днес, може да се посочи черно бялата Olbero Off the Peg. Макар, че това куче няма титла за шампион, тя се явява майка на много удачни кучета като Olbero Osojolly Over Sassafras, бяло-кафяв мъжки, получил на възраст година и половина rez.CC на изложбата Craft’s 2004 и неговия черно-бял брат Olbero Ooseven, оставен в развъдника.

 

Olbero Osojolly Over Sassafras и Olbero Ooseven, 2002

Marricdale Golden Bear

Cibrith Cat-Kin

Tyrodal Black Cat

April Rose of the Glen by Cibrith

Marricdale Walks Far Woman

 

 

Olbero Off the Peg

CH Weaponnes Hyperion of Olbero

CH Cocheperro Oreblo of Olbero

CH Weaponnes Firebird

CH Olbero Riverdore Justa Dream

CH Olbero Osario

Olbero Orangedream

 

Още една кучка, производителка в развъдника сега е СН ONE IN A MILLION AT OLBERO. През 2003 година от нея и мъжкия, продължител на линията Olbero има кучило, в което можем да видим Olbero Oneglamorousgirl at Haiths и нейната сестра Olbero Oneforever, която вече успя да стане най-доброто бебе на изложбата в Дания.

Днес, в Европа има няколко кучета от развъдник Olbero, а така и техни потомци. В Чехия живеят мъжки и женска – Olbero Olympic Playa, развъдник Raul и Olbero Olympic Dreamgirl, принадлежаща на Радана Захова (Bohemia Rododendron).

Olympic Playa вече има няколко заплождания в Чехия, Германия и други страни. Olympic Dreamgirl още не е имала малки, но зплождането й се планира в скоро време.

 

Olbero Olympic Playa и Olympic Dreamgirl, род. 2.06.2000

СН Doctor Fox by Salsusa

Salsusa Astar Playa

СН Theakston Tamerlan

СН Olympic Star of Olbero

Salsusa Sweet Briar

СН Theakston Tamerlan

СН Olympic Star of Olbero

СН Olbero Riverdore Just a Dream

СН Olbero Osario

СН Elaridge Endeavour

Olbero Organdiecollar

Olbero Orangedream

СН Olbero Organized Confusion

Olbero Otherdream

 

Във Финландия живее бяло-черния мъжки Olbero Oedipus, син на Olbero Riverdore Just a Dream и още един - Riverdore Right as Rain, от едно кучило с  Olbero Riverdore Just a Dream.

На руските далматини, кучетата от Olbero са оказали значително влияние чрез Орсон Оррх Контрадомино и неговата сестра Оливия Олла Контрадомино. Техния баща Olbero Orange Prince, живущ в Холандия им е предал своя тип, черти, характерни за кучетата на този развъдник.

Освен това, Caesands Regent Star – е внук на Cocheperro Oreblo of Olbero. Keen Keemun of Dalbury’s Clan – е внук  на Olbero Ozonelayer.

Ако погледнем в родословието на няколко поколения по назад, то можем да видим кучетата Olbero и в генеалогията на други кучета импортирани от различни страни и използвани в Русия – T-Cart Eddie (Швеция), Gwynmor Never Say Never (Холандия), Spot Snap’s Evergreen (Финландия).

Историята на развъдника продължава и аз се надявам, че към този неголям разказ след няколко години можем да добавим и други «звезди», гордо носещи името Olbero.

източник: http://dalmatin-club.ru/

Ирина Петракова, развъдник “Терлецкая Дубрава

Превод от руски език: Николай Събев, питомник за САО “Marten BG

© Забранява се публикуването на статията без съгласието на DalPortal.net

Обновено на ( Sunday, 23 September 2012 )
 
BulgarianRussianEnglish

Вход

Моля, влезте или се регистрирайте.
03 Август, 2021, 12:34:12
Потребителско име или имейл адрес: Парола:
запомни име и парола

Забравена парола?

Анкета

Кой раздел ви е най-полезен
 

Advertisement

save darina
Приятели и партньори: kennel Spotmaniac | Мартен България | Монтана днес | Психология журнал | Видин инфо | Енциклопедия Окултизъм | Списание Мастило | Полезно инфо