DalPortaL.net - сайт за кучета от порода далматин

Home arrow Library arrow Others arrow Експертиза на кучетата на изложба

Експертиза на кучетата на изложба

E-mail
Оценка: / 3
PoorBest 
Publicist Angel Neychev   
Tuesday, 18 December 2007
Няма наличен превод, моля изберете друг език. Russian 

...става дума за тези хора, от които зависи успеха на Вашият питомец на изложба, неговата “кариера” – това са експертите.

Главното е, че от експертите зависи не само успеха на отделно куче, а и прогреса на породите като цяло.  Именно експертите оказват най-чувствително влияние за развитието и изменението на облика на всяка порода. Съгласете се, че никой няма да пусне в развъждане кучета, които по мнението на съдиите на изложби не съответстват на съвременните представи за породата. Затова е много важно, експертите не само, когато видят куче от определена порода да знаят стандарта й, но и да бъдат абсолютни познавачи на породата. Само в този случай е възможен прогрес на породата. Във важната роля на експерта, се надявам да съм Ви убедила. Сега за това, какви биват експертите и какво е това “добър съдия”.
Ще започнем с това, че експерт на породите кучета е неофициална професия (във всеки случай в нашата страна), по-скоро е хоби, прерастнало в работа за цял живот. Експертите на породите кучета могат да имат съвършено различно образование и основна професия, но за това да станат официално експерти им е необходимо да преминат специален курс на обучение и да стажуват на изложби.
Според категорията, експертите могат да бъдат с различен статус – регионални (клубни), национални (имат право да присъждат титла “Кандидат за национален шампион” – САС), международни (имат право да присъждат титла “Кандидат за международен шампион по красота” – CACIB). Последната категория е най-висока. Съществуват експерти по работни качества. Експертите условно се разделят на монопородни (на една или група родствени породи) и съдии на всички породи - all round (които провеждат експертиза на много различни, неродствени породи). Като правило “монопородните” съдии са най-предпочитани сред собствениците на кучета и събират доста повече участници от дадена порода, отколкото “олрауднерите”. Такива експерти, като правило, сами се явяват развъдчици на дадена порода с многогодишен стаж, собственици на известни развъдници.
На монопородните изложби организаторите се стараят да поканят именно “монопородни” съдии, чието мнение се цени най-високо. На всепородните изложби основно експертизите се провеждат от “олраундери” – такива експерти излизат по-евтино на организаторите, но качеството на експертизите в различните породи при един и същ експерт може да бъде съвършено различно. Да се знаят подробно всички породи е невъзможно, затова и нюансите и тънкостите на конкретна порода могат да не бъдат отбелязани и да не бъдат оценени както подобава.
Необходимо е да се отбележи, че сред “олраундерите” често се срещат експерти с отлично “виждане” на всички породи, с отлично чувство за хармония и вкус – те често не дават детайлни описания, но правилно класират кучетата съгласно тяхното качесто и ценност. Обаче, върху оценката на “олраундерите” много повече влияние, отколкото върху оценката на “монопородните” съдии може да окаже подготовката на кучето (груминг) и неговото показване (хендлинг). От “монопородния” съдия едва ли ще се отдаде да се скрият каквито и да било недостатъци и затова неговото мнение се цени повече.
Приятно е да се счита, че колкото е по-висок ранга на изложбата, толкова е по-компетентно съдийството – в болшинството случаи това действително е така, но не винаги. Също така е много важно от коя държава е експерта. Това обстоятелство може да бъде решаващо в експертизата: ако качеството на кучетата от дадена порода в тази страна силно се отличава от представените на експерта – оценките могат да бъдат зашеметяващи. Тъй като представата за породите в цял свят в различните държави може силно да се различава, то и популацията на дадена порода в различните страни може силно да се отличава по тип (но при това най-добрите представители да съответстват на стандарта). Защо? Както по-рано се спомена, стандарта е формализирано словестно описание на идеалния представител на дадена порода като цяло и отделно на части. На основата на прочетения стандарт въображението на всеки експерт “рисува” идеала на породата. Понеже въображението при всеки човек е особено индивидуално, то и идеала малко ще се различава. Породата не стои на място, тя трябва да се развива, съответно с нейното развитие трябва да се коригира и образния идеал. Стандарта е тази основа, на която е построена работата на експерта, допълнена с неговия личен опит. Експерта няма право при експертиза да отстъпва от изискванията на стандарта, в това число и да изисква от кучетата наличие на такива качества, които в стандарта не се изискват. Например, експерта няма право да изисква комплектност на зъбите на кучето, ако тя не се изисква от стандарта, също така и не трябва да оставя без внимание отсъствието на зъби при кучето, ако по стандарт се изисква пълен комплект. Оценката на експерта трябва да бъде обективна, въпреки, че това е невъзможно – частица субективизъм винаги присъства, тъй като всички ние сме живи хора. Колкото е по-голям професионализма на експерта, толкова е по-обективна неговата оценка. Обаче, защо понякога достатъчно професионални съдии оценяват едни и същи кучета по абсолютно различен начин? Работата е в това, че освен горе споменатите причини, има още една – и то с много голяма тежест. Всяка част на кучетата от определена порода има нееднакво “тегло” в общата оценка. “Най-тежки” се считат частите, които са най-специфични за породата и тези, които в дадения момент имат основно селекционно значение. Съответно “леки” се явяват частите, които нямат на дадения етап на развитието на породата приоритетно селекционно значение, но те трябва да са в допустими предели.
Понеже в популацията на една и съща порода в различните страни приоритетно значение могат да имат различни части, то и в оценките на експертите от тези страни една и съща част може да има различна “тежест”. Най-прогресивни се считат експертите от тези страни, които се явяват родина за дадена порода. Тези страни като правило, се явяват негласни законодатели на нови възгледи за породата и имат най-силно породно поголовие.
От зоотехническа гледна точка най-голямо значение при оценката на кучетата трябва да имат тези части, които е трудно бързо да се изменят в селекцията и на които в най-малка степен може да повлияят условията на отглеждане и поддръжка. Много “тежки” също така трябва да бъдат частите, които се наследяват рецесивно – при масова загуба на изразителност на такава част възстановяването й в поголовието ще бъде много трудно. Например: квадратния формат в много породи се наследява рецесивно, удължения формат – доминантно. Ако в порода, за която е характерен квадратен формат, се появят много победители с разтегнат формат, то този недостатък за няколко поколения ще се разпространи в породата и ще бъде много трудно да се изкорени.
Приключвайки горе казаното, “тежки” в оценката трябва да бъдат специфичните породни признаци – преди всичко особеностите в строежа на главата, типа на космената покривка, общата анатомична конституция и други, присъщи само за тази порода особености. Особено важно е това за кучетата от неработните породи, тъй като позволява да се съхрани уникалността на породата и да се разпространи и закрепи в породата изразеност на специфични породни черти.
За работните породи не по-маловажни са темперамента и изразеността на работните качества. Останалите части при оценката трябва да бъдат в нормални предели, определени от стандарта. Известно е, че кучета без недостатъци няма, но винаги е по-ценно животно, при което са изразени породните черти и има един или няколко недостатъка (дори и силно изразени), отколкото това животно, което има много малки недостатъци и няма никакви ясно изразени достойнства. Първото куче навярно ще победи при опитен експерт. Недостатъците на кучетата често сами се набиват на око, обаче да открие в него достойнства, превишаващи тези недостатъци, не всеки умее.
Какъв трябва да бъде “добрия” експерт?
Настоящият професионалист, независимо от опита и знанията си, трябва да бъде безпристрастен. Уви, такива експерти са малко. Изглежда това е една от причините за масовото канене на чуждестранни съдии: не познавайки местните развъдчици, те оценяват експонентите независимо от това на кого принадлежи животното. “Нашите” експерти по своето ниво понякога с нищо не са по-лоши от чуждестранните, но именно поради личното познанство с много развъдчици се създава почва за клюки при тяхната работа в ринга.
Освен безпристрастност, експерта оставя много силно добро впечатление, ако:
—    максимално детайлно описва представеното животно, особено специфичните породни черти;
—    по неговото описание може да се разбере, защо даденото куче е получило тази или онази оценка или място;
—    той не отдава предпочитание на една или друга окраска в породата (често се среща и това) и провежда експертизата по качество на екстериора;
—    неговата оценка е комплексна, отчитаща всички достойнства и недостатъци, а не само някои от тях (в т.ч. и поведението);
—    той с две думи обясни, защо в дадения момент даденото куче не може да получи по-висока оценка или място. В такива случаи почти никога няма недоволни собственици – всичко е разяснено. Сега изключително рядко се срещат експерти, които коментират своя избор на кратко. За зрителите това е много важно, нали около ринга стоят много и начинаещи, и професионалисти. При лаконичността на експертите няма да има никакви догадки и клюки, защо така, а не по друг начин са класирани животните, а излизащите от ринга стопани, питомеца на които е получил не тази оценка, която на тях им се иска, няма да съчиняват небивалици по повод на конкурентите;
—    експерта е вежлив с експонентите, не е високомерен и надменен, доброжелателен, ако е нужно дава добри съвети, особено на начинаещите;
—    експертът след приключване на работата в ринговете с желание отговаря на въпроси и общува (уви, за това често няма време).
Сред експертите не често ще видите идеални, всички те са живи хора със свои недостатъци и странности.
В болшинството изложбени каталози пише, че решението на експерта е окончателно и не подлежи на обжалване, но се срещат експерти, които безчинстват в ринга и развалят доброто име на хората с тази не лека професия. Ако експерта:
—    безцеремонно фамилиарничи преди изложбата с някои стопани, чиито кучета трябва да влязат в ринга;
—    настойчиво се интересува от родословието на вашите кучета;
—    изисква от представеното куче наличие на качества, не уговорени ясно в стандарта;
—    снижава оценката за такива качества, които за дадената порода се явяват достойнства;
—    се държи неадекватно с животните (нарочно провокира агресия и т.н.);
—    грубиянства, нагрубява и оскърбява собственика или неговото животно.
В такива случаи е напълно възможно да напишете жалба към клуба, организиращ изложбата или да се обърнете към по-висшестоящи инстанции. За да се избегнат подобни неприятности е желателно по-отрано да направите справка за личността на експерта и техниката на неговото съдийство.
За да не развалите впечатлението за себе си и да не повлияете на оценката на своя любимец, и Вие трябва да се държите по подобаващ начин:
—    бъдете вежливи и приветливи;
—    изпълнявайте всички изисквания на експерта;
—    отговаряйте на въпросите на експерта, но не му задавайте въпроси (това може да направите след ринга);
—    не спорете с експерта;
—    не разказвайте за минали заслуги на кучето от други изложби. Експертът оценява вашето куче тук и сега;
—    не изказвайте на всеослушание вашето възмущение, ако нещо не ви е харесало;
—    не дърпайте излишно кучето – това ще привлече вниманието към вас и ще нервира животното.
Понякога при недостатъчна квалификация на преводача при експертизата възникват казуси не по вина на експерта, а от неправилен или неточен превод. Например “малко по-широко чело” (по мнението на експерта) и “широко чело” не е едно и също. Такива моменти могат да се уточнят, необходимо е да владеете езика, на който говори експерта (в повечето случаи това е английски или немски).
След приключването на експертизата, независимо от получената оценка благодарете на съдията за неговата работа. Така ще оставите за себе си и за страната си (ако експерта е чуждестранен) добро впечатление.
Никога не се отчайвайте, анализирайте всичко казано от експерта в ринга (именно затова вие плащате пари), това ще ви позволи бързо да добиете опит.

Източник: http://io.com.ua/s11194
Превод Елена Нейчева, развъдник “Spotmaniac”, България
Обновено на ( Tuesday, 18 December 2007 )
 
BulgarianRussianEnglish

Вход

Моля, влезте или се регистрирайте.
03 Август, 2021, 02:09:05
Потребителско име или имейл адрес: Парола:
запомни име и парола

Забравена парола?

Анкета

Кой раздел ви е най-полезен
 

Advertisement

save darina
Приятели и партньори: kennel Spotmaniac | Мартен България | Монтана днес | Психология журнал | Видин инфо | Енциклопедия Окултизъм | Списание Мастило | Полезно инфо