DalPortaL.net - сайт за кучета от порода далматин

Аджилити

E-mail
Оценка: / 4
PoorBest 
Publicist Angel Neychev   
Friday, 29 September 2006
Няма налични преводи

Аджилити е най-универсалният спорт.Това е спорт за всички. В него няма градация по физически данни. Mогат да участват хора от всички възрастови групи и на равно да се състезават и жени и мъже. За кучетата има различни категории съобразени с ръста и шампион може да стане както пудел така и немска овчарка .Важното е кучето и водача да се разбират и заедно да получават удоволствие от този спорт.

Въведение
Аджилити - това е спортно състезание за всички кучета.

Целта на Аджилити - предолояване на различни препятствия , повишаване на умственотто развитие и ловкост

Аджилити e образователна и спортна дейност чиято цел е да улесни интеграцията на кучетата в обществото.

За този спорт трябва много добър контакт между кучето и водача и идеално разбиране. Затова участниците в състезанието трябва да са запознати с елементарната дресировка и да имат положени основи на послушание.

Категории
Съществуват три категории:
1) S (Small): за кучета чиято височина в холката е не повече от 35 см.
2) m (Medium): за кучета чиято височина в холката е от 35 см (включително), до 43 см.
3) L (Large): за кучета чиято височина в холката е 43 и повече см.

Трасе
Трасето се състои от определен брой препятствия .Начинът на тяхното разположение определя сложността на трасето и скороста .Кучето трябва да премине всички препятствия в правилна последователност и за определено време.

Обши положения
Минималният размер на терена за състезание по Аджилити е 30 х 40 м. Размера на ринга е не по малък от 20 х 40 м. Ако състезанието се провежда в 2 ринга между тях се препоръчва да има преграда или трябва да се намират на разтояние 10м еднин от друг.
Дължината на трасето може да бъде от 100 до 200 м в зависимост от класа, да се състои от 12 - 20 препятствия,като минимум 7 трябва да са за прескачане(бариера,стена)
Максималната височина на двойните бариери е : S: 30 см; M: 40 см; L: 55 см.
Разстоянието между бариерите в комбинации за прескачане (едно препятствие се състои максимум от 3 бариери) и е между 4,5 - 7 м.
Разтоянието между две последователни препятствия е между 5 - 7 м.

2 Разположение на трасето
Как ще изглежда трасето зависи от фантазията на съдията. Трябва минимум два пъти да се смени посоката.
В началото на състезанието съдията е длъжен да разгледа всички препятствия и ако те отговарят на необходимите параметри да предаде план на трасето на организационният комитет.

Съдията проверява трасето и определя дължината му .Добре разположеното трасе позволява на кучето да се движи леко и свободно.При съставяне на трасето трябва да има баланс между контролирането на кучето , предотвартяане на грешки при преминаване на препятствията и скоростта.За да се избегне автоматизирането при кучето трябва да се сменя трасето и местата на препятствията.

3 Провеждане на състезание

В началото на състезанието на водача се предоставя възможност да премине по трасето но без кучето.
Преди състезанието съдията провежда разговор с учасниците ,напомня им идеята на състезанието, съобщава контролното време ,максималното време обяснява как ще се отценява резултата и им напомня правилата .
(a) Определяне на контролно време (КВ)

Контролното време се определя като се изхожда от избраното трасе и скорост в метри/секунда .Изборът на скорост зависи от нивото на състезанието и как са разположени препятствията по трасето.
КВ (в секунди) се определя като се раздели дължината на трасето с избраната скорост. (в м/с).

b) Определяне на максимално време (МВ)
МВ, е равно на удвоеното КВ Например КВ=60 МВ=120 . Максималното време не трябва да е повече от КВ х 2,

Поведение при състезание
Водачът влиза в ринга като оставя кучето в каквото желае положение(седнало,легнало или право)
Сваля се повода и нашийника .Заради безпасността на кучето никога не трябва да се участва в състезание с нашийник или повод.
По време на състезанието водачът не трябва да има предмети в ръцете си .
Водачът може да избере положението си самостоятелно.Той започва работа с кучето след сигнал на съдията.Времето се засича от момента когато кучето пресече стартовата линия.
По време на състезанието могат да се използват разнообразни команди и сигнали .
Водачът трябва да направи така, че кучето да се движи по трасето и да преодолява препятствията като няма право да докосва нито кучето нито препятствията.Водачът не е длъжен да минава през препятствията.
Състезанието свършва когато кучето пресече финалната линия.
Водачът поставя повода на кучето и излиза извън ринга.


Препятствия

Бариери:

а) Единични
Височина:L: 55 - 65 см. M: 35 - 45 см. S: 25 - 35 см. Минимална ширина : 1,20 м. Бариерите могат да са съставени от прегради (не се препоръчват метални и пласмасови), кухи дъски,пръти и др. Най-горната преграда трябва да пада лесно.

б) Двойни бариери:
Двойните бариери се състоят от две единични бариери. Първата трябва да е 15-20 см. по ниска от втората.
Втората трябва да е висока :
L:55-65 см. M: 35-45 см. S:25-35 см.


Стена:
Височина L:55-65 см. M: 35-45 см. S:25-35 см
Минимална ширина 120 см. дебелина около 20 см.

Маса:минимален размер 90х 90 см.
максимален размер 120х 120 см.
Височина:
L:60 см. M и S: 35 см
Масата трябва да е устойчива и да не се хлъзга

Пътечка:Височина 1.20 - 1.35 м.
Дължина: 3,60 - 4.20м. ширина - 30 см.
За да се облекчи работата на кучето в началото и в края трябва да има рейки , който да са разположени на еднакво разтояние една от друга(например през 25 см.) но не повече от 10 см. от началото на контактната зона , ширината на рейките е -2 см. дебелината от 5 - 10 мм.Рейките не трябва да имат остри ръбове.
Началните и крайните 90 см. трябва да са в друг цвят- това са контактните зони.

Люлка:дължина на дъската: 3,65 - 4,25 м,ширина - 30 см..
Височината на опората на дъската , трябва да е 1/6 от дължината на самата дъска.
Например: дължина = 3,65 м, височина = 60 см; дължина = 4,25 м, височина = 70 см.
Контактните зони са същите като на пътечката.
Препятствието трябва да бъде устойчиво , да не е на колелца.Не може да се използват рейки .Дъската трябва да се спуска за 3-4 секунди след като на края и е поставен товар от 1 кг. , ако това не се случва трябва да се регулира.

А образна форма.
ширина не по- малко от 90 см. надолу към земята до 1.15 м.
Горната час да е на височина 1.90 м. от земята(ъгъл м/у дъските- 90 градуса)
За предотвартяване на плъзгането и за по-лека работа на кучето се слагат рейки разположени на еднакво разтояние една от друга(например през 25 см.), но не по-малко от 10 см. от началото на контактната зона.Ширината на рейките е -2 см. дебелината 5-10 мм. Рейките не трябва да имат остри ръбове.
Най-долните 1.06м. трябва да са оцветени в друг цвят- това са контактните зони.

Слалом:
Количество на колчетата(рейките) :8,10 или 12
Рейките за слалома трябва да имат диаметър 3-5 см., височина - 1 - 1,20 м.. разтоянието м/у тях трябва да е 50-65 см.

Твърд тунел: диаметър -60 см. , дължина :3-6 м.
конструкцията трябва да позволява да се направят един или два завоя.

Мек тунел:
Има твърд вход с дълбочина 90 см.
височина на входа :60 см. , ширина -60-65 см.
Изходът от тунела се прави от мек материал , дължината е 2.50 - 3,50 м , ширината е 60-65 см.
Ако изходът на тунела е прикрепен към земята , крепежните елементи трябва да са на разстояние не повече от 50 см., за да може да излезе куче с всякакъв размер .


Гума:ширина от 38 - 60 см.
Височина на центъра от земята: L: 80 см M и S: 55 см
Височината на гумата се регулира с помощта на върви и вериги , не може да е направенно неподвижно. С цел безопасност долната половина на гумата трябва да е запълнена.
Основата на това препятствие трябва да има дължина по 1м. от двете страни на гумата

Прескок на дължина:
състои се от 2 - 5 елемента. Сумарната дължина е:
L: 1,20 - 1,50 м (4 - 5 елемента)
M: 70 - 90 см (3 - 4 елемента)
S: 40 - 50 см (2 елемента)
Ширина на бариерата :1.20 м.
Елементите за скок на дължина се поставят по възходяш ред, от най-ниският елемент (15 см) до най-високият(28 см.)


Старт и финал
Стартовата и финалната линия трябва да се намират до 1м. от първото и последното препятствие съответно.Разстоянието м/у стойките на старта и финала е равно на дължината на препятствията плюс по 50 см. от всяка страна. На старта и финала трябва да има достатъчно място за работа с кучето (не по малко от 6м)

 


Съдийство

Участниците в състезанието нямат право да оспорват решението на съдията, то е окончателно.

1 Общи положения
Цел на пробега - да се позволи на кучето да премине правилно по трасето в рамките на КВ. Контролното време е справочна единица , скоростта не е основен критерий за оценка .
По трасето опитът и навикът имат по-голямо значение от скоростта.
Ако резултатите на две кучета съвпадат,се предпочита кучето което е допуснало по-малко грешки.
Времето се отчита само тогава когато количеството на грешките съвпада. Ако се получитака, че грешките по трасето съвпадат и времето е едно и също , съдията може да поиска повторен пробег по трасето.

2 Грешки
По трасето се срещат следните грешки.
Грешки при преодоляване на препятствията.
Грешки при превишаване на КВ


Наказателни точки
(а) Превишаване на КВ: една точка за секунда
(б) Общи правила:
Времето се отчита от момента в който водача пресече линията на старта.
Ако водача докосне кучето и това му даде предимство се дават 5 наказателни точки за всеки такъв случай
За всяко докосване на препятствие водачът получава 5 наказателни точки..
(с)Наказателни точки за трасето: за всяка грешка се дават 5 наказателни точки.

Паднало препятствие:
Счита се за паднала която и да е част от препятствието докато кучето преодолява следващо препятствие.
а)Отказ:
Смятат се за отказ следните случай: ако кучето се спре пред препятствието, ако премине покрай него,
ако си наведе главата или си сложи лапата в тунел и после се върне.
Отказът трябва да бъде коригиран, в противен случай кучето прекратява участие.
Грешките по време на слалом трябва да бъдат коригирани.

NEW

Контактни зони:
На всички препятствия с контактни зони кучето трябва да докосне зоните на входа и изхода. Ако няма докосване се начисляват 5 наказателни точки за всяка пропусната зона.

Други грешки:
При падане на препятствие или пропуск на контактна зона се начисляват наказателни точки но кучето продължава движението.

Превод от руски: Елена Милкова

 © Забранява се публикуването на статията без съгласието на DalPortal.net

Обновено на ( Sunday, 29 April 2007 )
 
BulgarianRussianEnglish

Вход

Моля, влезте или се регистрирайте.
03 Август, 2021, 12:50:06
Потребителско име или имейл адрес: Парола:
запомни име и парола

Забравена парола?

Анкета

Кой раздел ви е най-полезен
 

Advertisement

Да спасим Дарина
Приятели и партньори: kennel Spotmaniac | Мартен България | Монтана днес | Психология журнал | Видин инфо | Енциклопедия Окултизъм | Списание Мастило | Полезно инфо